Total Kalça Artoplastisi

1 Mart 2017

Judet kardeşlerin hemiartoplastisi ve Smith-Petersen’in biçimlendirici artoplastisi rekonstrüktif kalça cerrahisinde cerrahlara büyük tecrübe katmıştır ve aynı zamanda teknikleri ve sonuçtan geliştirmek amaçlı, yeni düşünceler ve doğrultuda ilerlemeler için teşvik etmiştir. 19. Yüzyılın son dekatında Berlin’de yaşayan Themistocles Gluck insan vücudunun büyük yabancı cisimleri tolere edebildiğini göstermiştir ve fildişinden yapmış olduğu kendi dizaynı total diz eklemini reçine ve sünger tası veya paris alçısının karışımdan oluşan çimento ile fikse etmiştir. Gluckın çalışması uzun serili hayvan deneylerine dayanıyordu. Kendi klinik olgularının tümünde hastaların eklemleri tüberküloz veya diğer ciddi hastalıklar tarafından hasara uğratılmıştır. 1938 Yılında Londra’lı Philip Wiles, Stili hastalığına yakalanmış altı hastaya paslanmaz çelikten eş femoral komponem ve asetabuleı komponenti olan kalça replasmanlan yapmıştır. Asetabulumu vidalar ile tespitlemiştir ve baş komponenth stem, düz plak ve vidalardan oluşur. 2. Dünya Savaşı araya girmiştir ve savaş sonrası Wiles kendi fikirlerinde ısrarcı olmamıştır.

İntrakapsüler kalça kırıklannın tedavisinde hemiartroplastinin popüler hale gelmesi ile beraber operasyon mantık gereği asetabuler komponenti de içerir hak gelecek şekilde genişlemiştir. Tüm metal kombinasyonları Mckee, Farrar ve Ring tarafından Ingiltere’de Haboush, Urisr ve McBride tarafından Amerika’da tanıtılmıştır. Bu Noterlerin kullanımı ile beraber cerrahlar ileri düzeyde tecrübeler kazanmış bu operasyon total kalça artoplastisi olarak bilinir hale gelmiştir. Komponentlerdeki gevşeme problemi ve metal yüzeylerdeki aşınma sebebiyle sonuçlar çok tatmin edici olmamıştır.

Total kalça replasmanın kullanışlı bir prosedür olduğunu saptayan John Charnley’dir ve ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde iyi eğitilmiş ortopedik cerrahlar tarafından yapılabilirliğini ortaya koymuştur. Charnleysin methodu yillar süren ağır labaratuar ve klinik çalışmaların sonucunda zirveye ulaşmıştır. Başarı kolay gelmemiştir, William Waugh tarafından yazılan biyografisinde hayatı ve çalışmaları çok iyi anlatılımıştır. Kendisinin en önemli entellektüel buluşu düşük Sürtünme anroplasti konseptidir. Kısa zamanda normal insan anatomisinin konfigürasyonunda ve benzer ölçülerle protezler koyabilir hale gelmiştir. Sürtünme torkunu geliştirmek amaçlı CharnIey femoral sistemin üstündeki başın boyutunu 22 mm’ye düşürmüştür. Müller femoral baş ölçüsünü 32 mm’ye düşürerek durumu takip etmiştir. Charnley’in ilgisini Los Angeles’tan Leon Wiltsie’in kullandığı metilmetaktilat sement çekmiştir ve kısa sürede Charnley buna adapte olmuştur. Yük binen yüzeyde poli tetrafluoroetilen (teflon) kullamındaki ilk başarısızlık sonrası Charnley yüksek molekül ağırlıklı polietileni adapte etmiş ve başarıyı elde etmiştir. Kendi dizaynı, materyaller ve operasyon teknikleri ile Amerika Birleşik Devletleri harici her yerde prosedürün kullanımı hızlıca yayılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri gecikmenin sebebi gıda ve ilaç kurumunun akrilik sementi onaylamasını beklemeleridir.

Başlangıçta kemik çimentosu olarak metilmetakrilat kullanılan total kalça raplasmanın çok kullanışlı bir operasyon olduğu kanısına varılmıştır. Kemik rezeksiyonu ve rimırında yapılan hatalar sement miktarını arttırarak giderilebiliyordu ve ne yazık ki bu da gevşemeyi artırmıştır. Operasyon tekniği zamanla mükelleşmiş ve sementleme tekniği daha can alıcı hal almıştır. Kemik yüzeylerin hazırlanmasında dikkatli olmanın önemine ve sementin kemiği, içine basınç vererek kuvvetli gönderilmesinin önemine Robin Ling işaret etmiştir. Jo Miller bu düşünceyi genişletmiş ve düşük yoğunlukta çimentoyu tanıtmıştır . William Harris geliştirilnıiş sementleme tekniğini popülarize etmiş ve hakkında çalışmalar yapmıştır. Akrilik çimentonun kullanımına bağlı reaktif problemler ortaya çıkması nedeniyle daha biyolojik fiksasyon elde etmek için eforlaer başlandı ve çimentonun tam anlamıyla ortadan kaldırılıp kemik büyümesine izin veren poroz kaplı stemler elde edilmiştir. Pillar ve Galante’nin araştırma gruplaeı bu yaklaşımın öncüleri olmuştur. Titanyumdan yapılan femoral kompanentlerin ortaya çıkışıyla kemik çimentosu

ve poroz kaplama harici fiksasyon yapma imkanı doğmuştur. Sementsiz implantların hem femoral stern hemde asetabuler komponentte kullanımı ile birinci sınıf teknik stil ortaya çıkmış ve prosedür daha hassas hale gelmiştir.

Tatmin edici artroplasti için proksimal femur rezeksiyonu gerekli midir? Olumsuz yönde cevap veren cerrahlar “”doublecup artroplasti”  adını verdikleri yeni yüz oluşturma (resurfacing) prosedürünü bulmuşlardır. İşin başında Charnley bu yaklaşımı denemiş fakat kötü sonuçlar sebebiyle vazgeçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Hubousb ve Townley benzer tip prosedür bulup birçok femur boynunu korumuşlardır. Avrupada Wagner ve diğerleri bu konuda çalışmışlardır.  Çift kap artroplasti hala geniş kullanım alanı bulamamıştır. Fakat diğer bir yanda Amstutz gıbi bu işe istekli kişilerin iyi sonuçlan giderek artmaktadır.

Muller Total Kalça Artroplastisi :

Maunce E. Muller büyük dizayn modifikasyonlarını 1960 senelerinde yapmıştır.

a) 1961 senesinde ince ve eğimli saplı implantı teflon soket ve press-fit küçük başla kullanılmıştır.

b) 1963 senesinde yaşıma yüzeyine polietilen adapte edilmiştir. İmplant çimentolu kullanılr. Başın inferiyor yüzündeki delik kaplama debrisini tutmak içindir.

c) Polietilen liner kullanmaya izin veren metal üzeri metal tip protezle standart baş ve kap kullanılabilir.

d) 1970’li yılların popüler implantı muz şekilli kavisli sap ile poly kap Charnley-Muller stemi.

e-f) 1977 senesinde Muller düz stem dizaynında iki adet modifikasyon yapılmıştır. Bu stemlerin uzun sırtları vardır.

g) 1988 senesinde çimentosuz kendinden kilitli sistem üretildi. Bu sistemin uzun sırtı da vardır. Kabın önceki dizaynında olduğu gibi press-fit olması için distaline pinler konmuştur. Modüler boyun ve kobalt krom veya seramik modüler başlar kullanılmaktadır. Titanyum vidalar ile metal aralıklı poroz kaplı kap fikse edilir.

h) 1977 senesinde bulunan bu asebulutum kuvvetlendirici iki halka iliak kanada vida fiksasyonu için gereklidir. Polietilen kap halkaya çimentolanır.

Leave a Comment