Etiket: kalça ameliyatı

2 Mayıs 2017

Şekil (A, B, C) : En fazla posterolateralde örtülme eksikliğinin görüldüğü iki taraflı kalça displazisinin olduğu 28 yaşındaki kadının AP radyografisi (Şekil A) Arterior ve posterior kenarlar görüleblir ve posterolateralden daha çok anterolateral örtülnesinin daha iyi olduğunu gösterilebilirler.(Kesişme belirtisi). (B,C) Bu göreceli retrovert kalçalar anterior sıkışma yaratmaksızın posterior ve lateral öreülmeyi düzelten yeni yönlendirme gerektirirler.

Bir deformiteler spekturumundan oluşan gelişimsel kalça displazisi (GKD) erişkinde kalça fonksiyon bozukluğunun ve neticede osteoartrozun sık görülen bir nedenini oluşturmaktadır. Kuzey Amerika, Mekezi Avrupa ve Japonya dahil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde erişkin kalça osteoartrozunun tek başına en büyük nedenidir. İfade edilen displaziye bağlı son evre artoz oranı Kuzey Amerika’da yaklaşıl %40’dan Japonya’da %88 gibi yüksek değerlere kadar değişmektedir. Displazili hastaların %50 ve daha fazlasında 50 yaş civarında osteoartroz gelişmektedir. Displazili hastaların yaklaşık %90’ı kadındır. GKD bebeklikte ve çocuklukta bir büyük ortopedik problem olarak gayet iyi bilinmesine rağmen semptomatik kalça displazisi nedeniyle tedavi gören erişkin hastalarımızın yaklaşık üçte ikisinde GKD tanısı alma öyküsü bulunmamaktadır.

Ka

Posted in Kalça | Tags: