Etiket: kalça ağrıları

27 Nisan 2017

Özellikle genç erişkinlerde, kalça ağrısının nedeni çoğu zaman mekaniktir, kalça içinde ve çevresindeki dokulardan kaynaklanır. Zaman tanınır ve sabır gösterilirse, kalça ağrısı hastaların çoğunda konservatif yöntemlerle geçer. Hastanın ağrısı inatçıysa fizik muayene sırasında her seferinde beliriyorsa, dinlenme, baston vb. gibi yürüme desteği, non steroid anti-infla-matuar ilaçlar ve fizyoterapi gibi konservatif yöntemlerle geçmiyorsa, kalça artroskopisinin ciddi değeri vardır. Ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve direkt grafilerle, kalça çevresinde ağrıya neden olan durumların çoğunun tanısı konabilir. Bunlar arasında iliotibial bant tendiniti, büyük trokanter bursiti, inguinal ya da femoral fıtık, kalça kırık ve çıkıkları, osteonekroz, osteoartrit ve kalsifiye eklem içi serbest cisimler sayılabilir. İliopsoas tendiniti, inflamatuar artrit, erken dönem avasküler nekroz, psoas absesi, tümör, üst lumba radikülopati ve vasküler anomali gibi durumlardaysa, daha ayrıntılı radyografı teknikleriyle inatçı kalça ağrısına neden, olan hastalığın tanısı konabilir. Bu amaçla BT, MRG ve radyo-izotop yöntemleri kullanılabilir. Bazen, ayrıntılı radyolojik incelemelerde bulgu olmamasına rağmen kalça ağrısı olabilir. Artroskopiyle, bu hastaların %40’ına varan oranlarda kesin tanı konabilir. Beklenmedik dejeneratif artrit odağı, kondromalazi, kıkırdak flep yırtıkları, ossifiye olmamış serbest

Posted in Kalça | Tags:
27 Ekim 2016

Kalça ağrıları toplumda çok sık görülen ve farklı nedenlere bağlı gelişebilen ağrılardır.Kalça vücuttaki en büyük ekleme sahip bölgedir ve hemen hemen her harekette kullanılır. Eklemi top çukur eklem yapısındadır ve vücudun en büyük eklemi olarak yer almaktadır. Kemikler arasında eklemi korumak için yastık etkisi yapan ve sürtünmeyi engelleyen bir kıkırdak tabakası vardır. Kalça ağrısına neden olan durumlardan biri ankilozan spondilit’dir. Bel kemiğiyle kalça kemiği arasındaki eklemin iltihaplanmasını ifade eden, kronik romatizmal bir hastalıktır. İltihaplanma sonucu iki kemik birleşerek tek bir kemik halini almıştır. Başta bel bölgesinde olmak üzere hareket kısıtlılığına neden olur. Ankilozan Spondilit, genellikle cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin herkeste görülebilir. Ancak erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 3 kat daha fazla görülebilmekte ve hastalığın genelde 20’li yaşlarda başladığı gözlemlenmektedir. Akut durumlarda tedavi ise kalça üzerindeki yükü azaltmak için kısa süreli istirahat verilebilir. Hasta kilolu ise kilo vermesi sağlanmalıdır. Kireçlenmelerde ağrı kesiciler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, kas spazmında kas gevşeticiler kullanılabilir. Sol kalça ağrısı tam olara

Posted in Kalça | Tags: