Kırık

28 Nisan 2016

Kırık, bir kemiğin çoğunlukla büyük basınçların etkisinde kalmasıyla parçalanması. Kırıklar genellikle üçe ayrılarak sınıflandırılır: Yer değiştirmesiz yalın kırıklar; yer değiştirmeli kapalı kırıklar; açık kırıklar. Açık kırıklar, kırıkların genel tehlikelerinin yanı sıra, mikrop kapma tehlikesi taşıyan bir yara da ortaya çıktığından, daha karmaşık sorunlara yol açabilirler. Kırıkların tedavisinde, kırık uçlar eski durumlarına getirilip birleştirilerek öylece kalmalarının sağlanması genellikle, birkaç haftada kaynama ve iyileşmeyle sonuçlanır.

Günümüzde metal plaka ve vidaların gün geçtikçe daha yaygın biçimde kullanılması, sorunları önemli ölçüde azaltmıştır. Çoğunluğu tropikal bölgelerde yaşayan 7 500 türü bulunan eklembacaklı sınıfı (Diplopoda). Silindirsi gövdelerini oluşturan parçaların her birinde birer çift kısa bacak bulunan kırkayaklar sınıfı üyeleri, hümüs içine gömülerek, topraktaki çukurlarda ya da mağara kovuklarında yuvalanarak yaşarlar. Bir tehlikeyle karşılaşınca, dertop olarak kötü kokular salgılarlar. Birçok türde göz bulunmaz; buhmanlardaysa, yanyana toplanmış çok sayıda yalıngözden oluşur.

Leave a Comment