Kalça Ağrısının Değerlendirilmesi

27 Nisan 2017

Özellikle genç erişkinlerde, kalça ağrısının nedeni çoğu zaman mekaniktir, kalça içinde ve çevresindeki dokulardan kaynaklanır. Zaman tanınır ve sabır gösterilirse, kalça ağrısı hastaların çoğunda konservatif yöntemlerle geçer. Hastanın ağrısı inatçıysa fizik muayene sırasında her seferinde beliriyorsa, dinlenme, baston vb. gibi yürüme desteği, non steroid anti-infla-matuar ilaçlar ve fizyoterapi gibi konservatif yöntemlerle geçmiyorsa, kalça artroskopisinin ciddi değeri vardır.

Ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve direkt grafilerle, kalça çevresinde ağrıya neden olan durumların çoğunun tanısı konabilir. Bunlar arasında iliotibial bant tendiniti, büyük trokanter bursiti, inguinal ya da femoral fıtık, kalça kırık ve çıkıkları, osteonekroz, osteoartrit ve kalsifiye eklem içi serbest cisimler sayılabilir. İliopsoas tendiniti, inflamatuar artrit, erken dönem avasküler nekroz, psoas absesi, tümör, üst lumba radikülopati ve vasküler anomali gibi durumlardaysa, daha ayrıntılı radyografı teknikleriyle inatçı kalça ağrısına neden, olan hastalığın tanısı konabilir. Bu amaçla BT, MRG ve radyo-izotop yöntemleri kullanılabilir.

Bazen, ayrıntılı radyolojik incelemelerde bulgu olmamasına rağmen kalça ağrısı olabilir. Artroskopiyle, bu hastaların %40’ına varan oranlarda kesin tanı konabilir. Beklenmedik dejeneratif artrit odağı, kondromalazi, kıkırdak flep yırtıkları, ossifiye olmamış serbest cisimler, sinovit, labrum lezyonları ve sinovyal kondromatozis gibi durumlara artroskopiyle tanı konabilir.

Posted in Kalça | Tags:

Leave a Comment