Kategori: Genel

29 Mart 2017

Eklemi dondurarak stabilitenin sağlanması ile eklem fonksiyonların artacağı konsepti Eduard Albert tarafından ortaya konmuştur. 1882 yılında poliomyelit sonrası paralizi olan hastanın ayak bileğine füzyon uygulanmıştır (5). Konsept diğer cerrahlar tarafından hemen kabul görmüştür Heusner ve Lampugnani kısa süre sonra ileri yaşta konienital kalça çıkığı olan hastada kalça füzyonu yaparak bunu bildirmişlerdir.   Artrodez, paralitik deformitelerde kullanılırken, eklem tüberkülozunun tedavisindegeniş kullanım alanı bulmuştur. Uzun zaman sonra klinisyenler eklem tüberkülozlu nadir vakalarda ilerleme durunca veya hastalık sonlanınca etkilenen eklemin dondugunu saptamışlardır. Atel ve frame ile yapılan ve iyi takip edilen konservatıf tedavinin amacı spontan ankiozu meydana getirmektir. Hugh Ower Thomas’ın kalça hastalıklarındaki tedavi prensibi “katıksız, kesintısız ve uzun süreli istirahata” dayanır. Tedavisinde öngörülen iyi nihai sonuç en iyi fonksiyon gördüğü pozısyonda ankiloze kalçadır. Şaşırtıcı olan şudur ki tüberkülozlu eklemin cerrahi artrodezinin, 1911 yılında Russell Hibbs’ın New York’ta dizinde tüberküloz olan hastaya yaptığı operasyonu bildirene kadar yapılmamış olmasıdır.     Dizde

Posted in Diz, Genel, Kalça | Tags:
21 Mart 2017

Kalça operasyonu için enfeksiyon ve travma dışı birçok endikasyon vardır. Cerrahların tecrübeleri arttıkça kalça eklemini tutan hallere bağlı gelişen deformite ve/veya fonksiyon kısıtlığını ortadan kaldırmak amaçlı yeni operasyonlar bulmuşlardır. Değişik osteotomi endikasyonlarının ve değişik ostetomi tekniklerinin gelişiminde deformiteyi düzeltme ameliyatları ile fonksiyonu artırmak için deformite yaratma ameliyatları arasında ince bir etkileşim vardı. Kalça osteotomileri, ampütasyon ve rezeksiyon ile karşılaştırıldığında birçok problemi çözmede çok kullanışlılar. Çok sayıda ve çeşitlilikte prosedürün olması bunu açıklamaktadır. Kalçaya ilk osteotomiyi 22 Kasım 1826 yılında Philadelphia’da John Rhea Barton gerçekleştirmiştir. Hastası, 20 ay önce denizde düşme öyküsü olan 21 yaşında denizcidir ve hastanın çıkık veya kırık olan kalçasına kontüzyon tanısı konmuştur. Barton tarafından hasta görüldüğünde kalça belirgin fleksiyon ve addüksiyonda ankiloze idi ve kalça eklemi çevresinde hatırı sayılır şişkinlik vardı. Hastayı hastanede bir yıla yakın gözlem altında tuttuktan sonra Barton dikkkatlice planladığı ameliyat yaptı. Barton yapacağı işlem için dar ve kuvvetli testere yaptırdıktan sonra, femurun üst ucu boyunca uzanan kısa ve kası ayıran tipte insizyon yardımı ile femur boynunun başlangıç yerinden kemiği ayırdı. Ameliyat sonrası yara ikincil bakım ile sadece bir erizipel atağı

18 Mart 2017

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında en önemli adımlardan birisi olan Çanakkale Zaferi’ nin 102. yılında kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

M. Kemal ATATÜRK

Posted in Genel