Artroskopi Uygulaması

artroskopi-nasil-yapilir

Artroskopieklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan minimal, teşhis ve tedavi amaçlı eklemin içini görüntülemeye yarayan cerrahi bir girişimdir. Artroskopinin, 1970’li yıllardan bu güne gelişen diğer cerrahi tekniklere göre avantajları vardır. Bu avantajlar, ameliyat kesiğinin daha küçük olması, hastanede yatma süresinin daha az olması ve iyileşme sürecinin daha erken olmasıdır. Artroskopi, latince kökenli bir kelime olup eklemi bakmak anlamına gelir.

Küçük bir delikten giren ince kalem biçimindeki artroskop eklemin içine sokulur. İçindeki lens ve aydınlatma sistemi eklem içindeki dokuları büyütür ve aydınlatır. Genellikle çapı 4 mm olan artroskop tv kamerası kullanıldığı için eklem içindeki dokuların görülmesini sağlar. Eklemin içini tv ekranında direkt görebilen cerrah yaralanma ve hastalıkların tanısını koyabilir ve gereken durumlarda aynı metot ile cerrahi girişim uygulayabilir. Artroskopi, eklemin her yerinin görüntülenmesinde ve tanı koymada yardımcı olur.

Artroskopik Cerrahinin Uygulandığı Hastalıklar:

 • Menisküs yırtıklarının tedavisinde
 • Erken dönemdeki eklem kireçlenmelerinin temizlenmesinde
 • Eklem içerisindeki serbest kemik ve kıkırdak parçalarının çıkartılmasında
 • Ön ve arka çapraz bağları yaralanmalarında
 • Dizde enfeksiyon veya ödem durumlarında
 • Diz kapağı kemiğinin sorunlarında
 • Eklem kıkırdağı hasarlarının tedavisinde
 • Eklem içerisi kırıkların tedavisinde
 • Tanı konulamayan diz ağrılarında tanı amaçlı olarak
 • Yırtık meniküs parçalarının çıkarılması,
 • Bazı menisküs yırtıklarının dikilmesi,
 • Ön ve arka çapraz bağ tamirleri,
 • Erken dönemde osteoartrit [kireçlenme] tedavisi,
 • Osteokondritisler [kıkırdaktan parça ayrılmaları veya eklem fareleri],
 • Diz eklemini ilgilendiren kırıklar
 • Kıkırdak nakilleri,
 • Patella (diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi,
 • Diz kapağı çıkıklarının tedavisi
 • Eklem iltihaplarının boşaltılması,
 • Hastalıklı eklem zarının çıkartılması (sinovektomi)
 • Kaza veya hastalık sonrası meydana gelen hareket kısıtlılıklarının açılması,
 • Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

 

Artroskopi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Eklem hastalıklarının tanısı, iyi bir hikaye, fizik muayene ve direkt grafiler ve labaratuar tetkiklerinin yardımı ile konulur. Gerekli hallerde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemesi kullanılabilir. Bütün bunlara rağmen teşhis zorluğu olan problemlerde artroskopik inceleme yapılabilir. Ancak günümüzde artroskopi aşağıda sayılan problemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü artroskopi eklemleri ilgilendiren hastaların tedavisinde sık kullanılır. Uygulama sırasıyla diz, omuz, ayak bileği, el bileği, dirsek ve kalça eklemlerinde yapılmaktadır.

Diz Ekleminde:

Dizde en sık görülen sorunlar şunlardır:

Menisküs yırtıkları,

Ön çapraz bağ yırtıkları,

Eklem kıkırdağı hasarı,

Serbest cisimler (eklem faresi)

Diz eklem zarının iltihaplanması ve büyümesi (sinovit); genellikle romatizmal durumlara bağlıdır.

Artroz veya kireçlenme

Dizde artroskopik yani kapalı olarak yapılabilen başlıca girişimler:

Yırtık meniküs parçalarının çıkarılması,

Bazı menisküs yırtıklarının dikilmesi,

Ön ve arka çapraz bağ tamirleri,

Erken dönemde osteoartrit [kireçlenme] tedavisi,

Osteokondritisler [kıkırdaktan parça ayrılmaları veya eklem fareleri],

Diz eklemini ilgilendiren kırıklar

Kıkırdak nakilleri,

Patella (diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi,

Diz kapağı çıkıklarının tedavisi,

Eklem iltihaplarının boşaltılması,

Hastalıklı eklem zarının çıkartılması (sinovektomi)

Kaza veya hastalık sonrası meydana gelen hareket kısıtlılıklarının açılması,

Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

Omuzda:

Kas sıkışması ve tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisi,

Omuz eklemi içindeki kıkırdak ve kas krişi hastalıklarına yönelik girişimler,

Erken dönemde osteoartrit (kireçlenme) tedavisi,

Romatizmal hastalıklarda sinevektomi (kalınlaşmış olan eklemi döşeyen zarın çıkartılması),

Omuz hareket kısıtlılıklarının açılması,

Eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

Ayak Bileğinde:

Eklem içi kırıklar, osteokondritisler (kıkırdaktan parça ayrılmaları ve eklem fareleri),

Meniskoid lezyonlar (tekrarlayan burkulmalar sonrası meydana gelen doku sıkışmaları),

Erken dönemde osteoartrit (kireçlenme),

Romatizmal hastalıklarda artroskopik tanı ve tedavi yapılabilir.

El Bileğinde:

Eklem içi kırıkların tedavisi,

Sinir sıkışmalarının gevşetilmesi,

Bilek kemikleri arasındaki bağ yırtıklarının tedavisi,

Eklem kıkırdağı harabiyetlerin tedavisi,

TFCC (eklem içindeki özel kıkırdak yastıkçığı) yırtıkların düzeltilmesi artroskopik olarak yapılabilir.

Dirsekte:

Osteokondritislerin (kıkırdaktan parça ayrılmaları ve eklem fareleri) tedavisi,

Serbest cisimlerin çıkarılması,

Hareketi engelleyen kemik çıkıntılarının törpülenmesi,

Romatizmal hastalıklarda sinevektomi (kalınlaşmış olan eklemin döşeyen zarın çırtılması),

Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.